Wykrywacz gazów Micro CD-100

Wykrywacz z świadectwem wzorcowania. Wykrywa: metan, wodór, propan, etylen, etan, heksan, izobutan, benzen, etanol, aldehyd octowy, toluen, p-ksylen, metan, amoniak, siarkowodór.

Cena: 40 zł netto / doba lub 25 zł netto / do 3 godzin

Opis

Wykrywacz z świadectwem wzorcowania. Wykrywa: metan, wodór, propan, etylen, etan, heksan, izobutan, benzen, etanol, aldehyd octowy, toluen, p-ksylen, metan, amoniak, siarkowodór.

Cena: 40 zł netto / doba lub 25 zł netto / do 3 godzin

TOP